Pixia v6.51e x86 / 6.61a x64 – 免費的繪圖工具與影像處理軟體 2020 V1.0 免費下載

Pixia v6.51e x86 / 6.61a x64 – 免費的繪圖工具與影像處理軟體 2020 V1.0

  • 支   持:Windows
  • 分   類:電腦軟件
  • 大   小:69mbMB
  • 版   本:v6.51
  • 發   布:2022-12-21

# Pixia v6.51e x86 / 6.61a x64 – 免費的繪圖工具與影像處理軟體 2020 V1.0简介

Pixia 是一款免費的繪圖工具與全彩影像處理軟體,由日本人所開發,是一款享有高知名度且深受歡迎的軟體,支援濾鏡、遮罩、圖層及其他許多影像處理功能,如可以自訂筆刷。但功能強大的 Pixia,其使用介面卻相當親和,很容易上手!

Pixia v6.51e x86 / 6.61a x64 – 免費的繪圖工具與影像處理軟體

Pixia v6.51e x86 / 6.61a x64 – 免費的繪圖工具與影像處理軟體 2020 V1.0